Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » szkolenia Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców - warsztaty praktyczne

Rozliczanie czasu pracy kierowców, planowanie i tworzenie harmonogramów oraz rozkładów czasu pracy stanowią nie lada wyzwanie dla służb kadrowo-płacowych. Nieprzestrzeganie najnowszych przepisów grozi karami finansowymi.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z niezbędnymi elementami planowania i rozliczania czasu pracy kierowców z uwzględnieniem ostatnich zmian.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zajmujących się rozliczaniem czasu pracy kierowców.

Program szkolenia

 1. Czas pracy kierowców
  • metody planowania czasu pracy kierowcom
  • zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy dla kierowców
  • ograniczenia pracy w nadgodzinach i w nocy dla kierowców
  • kierowcy małych samochodów osobowych (tzw. szoferzy)
  • najnowsze interpretacje PIP dotyczące komunikacji miejskiej
 2. Czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki
  • ograniczenia czasu prowadzenia pojazdów w różnych rodzajach przewozów
  • relacje między przerwami w jeździe i przerwami w czasie pracy
  • odstąpienia od przepisów i zasady ich dokumentowania
  • dobór rodzaju odpoczynku w zależności od rodzaju transportu
  • najkorzystniejsze sposoby organizacji przewozów w załogach
 3. Dokumentowanie czasu pracy kierowców
  • rozkład czasu pracy dla kierowcy przewożącego rzeczy, przewożącego osoby i dla kierowcy autobusu miejskiego
  • zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu zgodne z wymogami UE
  • ewidencja czasu pracy
  • karty drogowe i ich znaczenie w praktyce
  • oświadczenia o dodatkowym zatrudnieniu – nie dla wszystkich kierowców
 4. Kontrola czasu pracy przez ITD i PIP
  • zasady i różnice pomiędzy kontrolą czasu pracy kierowców dokonywaną przez ITD oraz PIP
  • pojęcie kierowcy dla PIP i dla ITD.
  • najczęstszy zakres kontroli ITD oraz PIP
  • sankcje grożące za naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców
  • strategia kontrolna w zakresie czasu pracy kierowców – zasady współpracy PIP i ITD
 5. Najnowsze zmiany 
 6. Podróż służbowa a powroty do bazy kilka razy dziennie
 7. Objęcie samo zatrudnionych zakresem ustawy
 8. Zmiany dotyczące zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 16.02.2017, Warszawa
 • 21.02.2017, Katowice
 • 23.02.2017, Wrocław
 • 16.03.2017, Poznań
 • 13.04.2017, Gdańsk

Cena szkolenia

490 PLN*,

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • przerwy kawowe i lunch
 • notes i długopis
 • certyfikat ukończenia szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (182.8 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu