Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Szkolenie Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

PIT - Podatek dochodowy od osób fizycznych, rozliczenie roczne

Rozliczenie podatkowe za 2014 rok, dokonywane w 2015 roku nie będzie różniło się znacząco od tego z poprzedniego roku. Nie wprowadzono bowiem szerokich zmian w ulgach podatkowych oraz nie ograniczono zakresu ich obowiązywania. Zmienia się forma składania druków, nie będzie ona jednak dotyczyła wszystkich podatników.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, kadr i płac.

Program szkolenia

 1. Opodatkowanie
  • przychodów ze stosunku pracy
  • przychodów z umów zlecenia
  • umów zawartych między osobami fizycznymi
  • dochodów emerytów i rencistów
  • wynagrodzenia członków zarządu, rad nadzorczych
  • dywidend
  • dochodów dzieci
  • stypendiów
 2. Koszty uzyskania przychodów z umów o dzieło
 3. Data osiągnięcia przychodu
 4. Przychody zwolnione od podatku:
  • ekwiwalenty
  • odszkodowania
  • świadczenia pieniężne i rzeczowe finansowane z funduszu świadczeń socjalnych
  • dopłaty do wypoczynku
  • okulary dla pracujących przy monitorze ekranowym
  • szkolenia
  • imprezy integracyjne
  • zakwaterowanie
  • ubezpieczenie przez pracodawcę
  • dowóz pracownika do miejsca wykonywania pracy
  • świadczenia bhp
  • podróże służbowe
 5. Pakiety medyczne
 6. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy
  • praca w części twórcza 
  • zasiłek chorobowy
  • zasiłek macierzyński
  • koszty członków zarządu – rad nadzorczych
  • dojazd do pracy
 7. Pracodawca jako płatnik
  • odpowiedzialność z tytułu zaliczki
  • pensje w obcej walucie
  • niepodjęcie wynagrodzenia
  • PIT-4R
  • PIT11/8B
  • PIT-2
 8. Przychody byłych pracowników:
  • świadczenia na rzecz rencistów –emerytów
  • zajmowanie lokalu zakładu pracy przez byłego pracownika
 9. Zmiany w PIT w 2015 r. z tytułu użytkowania pojazdów samochodowych:
  • pojęcie korzystania z pojazdu samochodowego
  • przychód z tytułu korzystania z samochodu na cele prywatne
  • możliwość rozliczania zryczałtowanego przychodu z tytułu używania samochodu na cele prywatne
  • sankcje związane z brakiem rozliczania zryczałtowanego przychodu
 10. Zmiany w zakresie formy składania druków

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 27.11.2014, Warszawa

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • wykłady i ćwiczenia
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • lunch, przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa, notes, długopis

 *Cena szkolenia jest ceną netto, do podanej ceny należy doliczyć 23 % VAT


Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu