Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Szkolenie Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

PIT - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Głównym celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie praktycznego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze zmiany przepisów i nowe interpretacje organów skarbowych dotyczących podatku PIT. 

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, kadr i płac.

Program szkolenia

 1. Zmiany w PIT w 2016 roku – praktyczne aspekty obowiązywania nowych regulacji:
  • przełomowe zmiany w zakresie korekty kosztów i przychodów podatkowych
  • zmiany w zakresie konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, w związku z niezapłaconym zobowiązaniem
  • rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników
  • przychody ze sprzedaży produktów wytworzonych we własnym zakresie
 2. Nowe stanowisko organów skarbowych w sprawie ochronnej funkcji interpretacji podatkowej w relacji płatnik- podatnik ( pracownik, zleceniobiorca)
 3. Oskładkowania umów cywilnoprawnych m.in z wykładowcami, a podatek dochodowy
 4. Opodatkowanie instrumentów finansowych dla managerów - wyjaśnienia podatkowe
 5. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za managera w tym OC - nowe wykładnie
 6. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych przez zakłady pracy za działaczy związkowych - nowe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
 7. Wyjaśnienie MF dotyczące składek społecznych i zdrowotnych płaconych za pracownika, byłego pracownika, zleceniobiorcę przez zakład pracy - kontrowersje podatkowe
 8. Obowiązki płatnika w przypadku świadczeń w naturze wydawanych pracownikom przebywającym na zasiłkach chorobowych lub macierzyńskich
 9. Opodatkowanie wypłacanych odpraw dla pracowników
 10. Opodatkowanie odszkodowań wypłacanych przez zakłady pracy w tym rent wyrównawczych - nowe wykładnie
 11. Opodatkowanie świadczeń po zmarłym, byłym, aktualnym pracowniku oraz emerycie-renciście m.in. w zakresie umorzonych pożyczek, zapomóg - nowe wyjaśnienia
 12. Samochód, podróże służbowe, wyjazdy integracyjne i szkoleniowe
  • wykorzystywanie samochodów prywatnych dla celów służbowych w aspekcie podatkowym
  • opodatkowanie samochodów służbowych wykorzystywanych dla celów prywatnych, w tym problem paliwa
  • wrzucanie w koszty firmy składki auto casco za drogie samochody
  • opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracownika w podróży służbowej
  • opodatkowania zwrotu kosztów i ryczałtów w jazdach lokalnych oraz zwrotu kosztów parkingów i autostrad - najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • opodatkowanie tzw. „diety ujemnej w podróżach służbowych"
  • opodatkowanie imprez integracyjnych
 13. Żłobki, przedszkola, mieszkania opłacane przez zakład pracy
  • zmiany w podatku dochodowym związane z kosztami ponoszonymi przez zakłady pracy na dzieci pracowników uczęszczające do żłobków klubów dziecięcych i przedszkoli
  • opodatkowania mieszkań opłacanych przez zakład pracy za pracowników
  • zmiana wykładni Ministerstwa Finansów w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18
 14. Dofinansowania do okularów dla pracowników
 15. Opodatkowanie programów lojalnościowych dla pracowników i ich rodzin w tym rabatów
 16. Podatek od świadczeń ponoszonych za pracownika m. in. ubezpieczeń NW, telefonów komórkowych, internetu
 17. Opodatkowanie m.in. medali okolicznościowych, dyplomów, pucharów, kwiatów dla pracowników
 18. Opodatkowanie ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej - możliwości zwolnienia podatkowego
 19. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracownika w tym świadczeń socjalnych m.in. sali gimnastycznej, basenu
 20. Darowizny na rzecz pracowników
 21. Opodatkowanie świadczeń z Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej - wybrane problemy
 22. Promocja, reklama, reprezentacja wybrane problemy m.in. dot. strojów służbowych
  • omówienie najnowszych zmian
  • przypomnienie zasad naliczania
  • podatek od nagród, konkursów dla pracowników różnych spółek i osób współpracujących (np. pracowników tymczasowych) organizowanych w Grupie Kapitałowej
 23. Opodatkowania odsetek - uchwała w składzie 7 sędziów NSA
 24. Opodatkowanie świadczeń otrzymanych od banków w ramach promocji m.in. Cash back, rabatów, bonów towarowych, programów komputerowych umożliwiających dokonanie zakupów u wybranych producentów i sprzedawców
 25. Skutki podatkowe transakcji wymiany udziałów
 26. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów dotyczącego ulgi w podatku PIT dla osób spłacających kredyty we frankach szwajcarskich

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 21.11.2016, Katowice
 • 23.11.2016, Poznań
 • 28.11.2016, Wrocław
 • 12.12.2016, Gdańsk
 • 19.12.2016, Warszawa

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • przerwy kawowe i lunch
 • notes i długopis
 • certyfikat ukończenia szkolenia

 *Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu