Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Szkolenie Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

PIT - Podatek dochodowy od osób fizycznych – rozliczenie roczne oraz zmiany 2014

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do sporządzenia informacji i deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 oraz zapoznanie ze zmianami, które obowiązują w 2014 roku.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, kadr i płac.

Program szkolenia

 1. Opodatkowanie
  • przychodów ze stosunku pracy
  • przychodów z umów zlecenia
  • umów zawartych między osobami fizycznymi
  • dochodów emerytów i rencistów
  • wynagrodzenia członków zarządu, rad nadzorczych
  • dywidend
  • dochodów dzieci
  • stypendiów
 2. Istotne zmiany w rozliczeniu 2013 roku:
  • koszty uzyskania przychodów z umów o dzieło
  • odliczenie wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
  • zmiana w zakresie zasad korzystania z ulgi na dzieci
  • likwidacja ulgi na Internet
  • zasady rozliczania ulgi na Internet dla osób posiadających pierwszy raz dostęp do Internetu
 3. Data osiągnięcia przychodu
 4. Przychody zwolnione od podatku:
  • ekwiwalenty
  • odszkodowania
  • świadczenia pieniężne i rzeczowe finansowane z funduszu świadczeń socjalnych
  • dopłaty do wypoczynku
  • okulary dla pracujących przy monitorze ekranowym
  • szkolenia
  • imprezy integracyjne 
  • zakwaterowanie
  • ubezpieczenie przez pracodawcę
  • dowóz pracownika do miejsca wykonywania pracy
  • świadczenia bhp
  • podróże służbowe
 5. Pakiety medyczne
 6. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy
  • praca w części twórcza 
  • zasiłek chorobowy
  • zasiłek macierzyński
  • koszty członków zarządu – rad nadzorczych
  • dojazd do pracy
 7. Pracodawca jako płatnik
  • odpowiedzialność z tytułu zaliczki
  • pensje w obcej walucie
  • niepodjęcie wynagrodzenia
  • PIT-4R
  • PIT11/8B
  • PIT-2
 8. Przychody byłych pracowników:
  • świadczenia na rzecz rencistów –emerytów
  • zajmowanie lokalu zakładu pracy przez byłego pracownika
 9. Zmiany w zakresie podatku PIT 2014:
  • ustalenie kwoty zryczałtowanej przychodów z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych
  • obowiązki płatników podatku u źródła, w tym w zakresie rozliczania dochodów z oszczędności w formie odsetek
  • ustalanie kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia udziałów (akcji)
  • ustalanie przychodu podatkowego z działalności gospodarczej w przypadku zbycia składników majątku – zmiana zasad
  • opodatkowanie dochodów z oszczędności wypłacanych w formie odsetek

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu