Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Szkolenie Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

PIT - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Rok 2017 to rok to kolejny rok zmian w podatkach. Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych to m.in.: podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zakaz zaliczania do kosztów wydatków opłaconych gotówką na kwotę przekraczającą 15 tys. zł, zmiany w uldze na badania i rozwój, zniesienie podatku od aportu własności intelektualnej czy zmiany w opodatkowaniu wkładów wnoszonych do spółek kapitałowych.

Głównym celem szkolenia jest praktyka stosowania podatku PIT, oraz szczegółowe omówienie zmian obowiązujących
w 2017 roku. Duży nacisk zostanie położony także na rozliczenie roczne.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, kadr i płac.

Program szkolenia

 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT
  • odliczenia od dochodu oraz odliczenia od podstawy opodatkowania, ulgi podatkowe,
  • stawki podatkowe, obowiązki płatników, odpowiedzialność płatników
 2. ZMIANY w PIT w 2017 roku – praktyczne aspekty obowiązywania nowych regulacji:
  • PODWYŻSZENIE kwoty wolnej od podatku
  • ZAKAZ zaliczania do kosztów wydatków opłaconych gotówką na kwotę przekraczającą 15 tys. zł
  • ZMIANY w uldze na badania i rozwój
  • ZNIESIENIE podatku od aportu własności intelektualnej
  • ZMIANY w opodatkowaniu wkładów wnoszonych do spółek kapitałowych
  • opodatkowanie świadczeń na żłobki i przedszkola
  • opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT
  • rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników
  • NOWA regulacja przeciw unikaniu opodatkowania
  • ZMIANY w zakresie korekty kosztów i przychodów podatkowych w PIT
  • ZMIANY w zakresie konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, w związku z niezapłaconą należnością
  • opłata ryczałtowa z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych
  • ZWOLNIENIE z opodatkowania wartości świadczenia dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę
  • ZWOLNIENIE z opodatkowania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
 3. Przychody podatkowe
 4. Świadczenia rzeczowe oraz inne nieodpłatne świadczenia a przychód:
  • imprezy integracyjne, jubileuszowe i okolicznościowe
  • abonamenty medyczne
  • posiłki i napoje dla pracowników
  • prezenty, bony towarowe, paczki świąteczne
  • dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników
  • świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • ubiór pracowników
  • ubezpieczenia dodatkowe, ubezpieczenia OC dla członka zarządu
  • zapewnienie zakwaterowania, dowóz do pracy
  • okulary dla pracownika,
  • premie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe
  • świadczenia wynikające z przepisów BHP
  • świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS
  • sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne
  • świadczenia sportowe
  • świadczenia o charakterze symboliczny a przychód pracownika (medale okolicznościowe, dyplomy, puchary, kwiaty).
 5. Samochody służbowe i podróże służbowe pracowników i innych osób na gruncie ustawy o PIT
 6. Zwolnienia przedmiotowe i ich limity kwotowe
 7. Koszty uzyskania przychodów
 8. Obowiązek wystawiania PIT 8C i PIT 8AR
 9. Rozliczenie roczne
 10. Jeden podatek zamiast PIT, ZUS i NFZ – plany 2018 rok

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 12.10.2017, Warszawa
 • 16.10.2017, Poznań
 • 23.10.2017, Katowice
 • 08.11.2017, Gdańsk
 • 16.11.2017, Wrocław

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • przerwy kawowe i lunch
 • notes i długopis
 • certyfikat ukończenia szkolenia

 *Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu