Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Szkolenie Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

PIT - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Rok 2017 to rok to kolejny rok zmian w podatkach. Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych to m.in.: podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zakaz zaliczania do kosztów wydatków opłaconych gotówką na kwotę przekraczającą 15 tys. zł, zmiany w uldze na badania i rozwój, zniesienie podatku od aportu własności intelektualnej czy zmiany w opodatkowaniu wkładów wnoszonych do spółek kapitałowych.

Głównym celem szkolenia jest praktyka stosowania podatku PIT, oraz szczegółowe omówienie zmian obowiązujących
w 2017 roku. Duży nacisk zostanie położony także na rozliczenie roczne.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, kadr i płac.

Program szkolenia

  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT
    • odliczenia od dochodu oraz odliczenia od podstawy opodatkowania, ulgi podatkowe,
    • stawki podatkowe, obowiązki płatników, odpowiedzialność płatników
  2. ZMIANY w PIT w 2017 roku – praktyczne aspekty obowiązywania nowych regulacji:
    • PODWYŻSZENIE kwoty wolnej od podatku
    • ZAKAZ zaliczania do kosztów wydatków opłaconych gotówką na kwotę przekraczającą 15 tys. zł
    • ZMIANY w uldze na badania i rozwój
    • ZNIESIENIE podatku od aportu własności intelektualnej
    • ZMIANY w opodatkowaniu wkładów wnoszonych do spółek kapitałowych
    • opodatkowanie świadczeń na żłobki i przedszkola
    • opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT
    • rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników
    • NOWA regulacja przeciw unikaniu opodatkowania
    • ZMIANY w zakresie korekty kosztów i przychodów podatkowych w PIT
    • ZMIANY w zakresie konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, w związku z niezapłaconą należnością
    • opłata ryczałtowa z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych
    • ZWOLNIENIE z opodatkowania wartości świadczenia dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę
    • ZWOLNIENIE z opodatkowania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
  3. Przychody podatkowe
  4. Świadczenia rzeczowe oraz inne nieodpłatne świadczenia a przychód:
    • imprezy integracyjne, jubileuszowe i okolicznościowe
    • abonamenty medyczne
    • posiłki i napoje dla pracowników
    • prezenty, bony towarowe, paczki świąteczne
    • dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników
    • świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
    • ubiór pracowników
    • ubezpieczenia dodatkowe, ubezpieczenia OC dla członka zarządu
    • zapewnienie zakwaterowania, dowóz do pracy
    • okulary dla pracownika,
    • premie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe
    • świadczenia wynikające z przepisów BHP
    • świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS
    • sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne
    • świadczenia sportowe
    • świadczenia o charakterze symboliczny a przychód pracownika (medale okolicznościowe, dyplomy, puchary, kwiaty).
  5. Samochody służbowe i podróże służbowe pracowników i innych osób na gruncie ustawy o PIT
  6. Zwolnienia przedmiotowe i ich limity kwotowe
  7. Koszty uzyskania przychodów
  8. Obowiązek wystawiania PIT 8C i PIT 8AR
  9. Rozliczenie roczne
  10. Jeden podatek zamiast PIT, ZUS i NFZ – plany 2018 rok

Metody szkoleniowe

  • wykład
  • dyskusje
  • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

  • 27.02.2017, Poznań
  • 03.03.2017, Wrocław
  • 03.03.2017, Warszawa
  • 16.03.2017, Katowice
  • 24.03.2017, Gdańsk

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

  • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
  • przerwy kawowe i lunch
  • notes i długopis
  • certyfikat ukończenia szkolenia

 *Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu