Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Nowelizacja ustawy podatku od towarów i usług - VAT 2013

Podatek VAT - istotne zmiany w praktyce rozliczania podatku VAT w 2016 roku

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w zakresie podatku od towarów i usług VAT. Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. Praktyczne problemy z nowymi zasadami ustalania obowiązku podatkowego:
  • opodatkowanie eksportu towarów i zaliczek na poczet dostaw eksportowych
  • ustalenie momentu wykonania usługi
  • ustalenie momentu dostawy towarów (dostawy kurierskie)
 2. Praktyczne problemy z rozliczaniem podatku naliczonego:
  • odliczanie podatku na podstawie duplikatów i faktur otrzymanych z opóźnieniem
  • odliczenie podatku z faktury zawierającej skonto
  • rozliczenie faktury zawierającej kwotę wyższą niż należna, braki w dostawie
 3. Nowe zasady opodatkowania usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (tzw. MOSS):
  • zakres podmiotowy MOSS (tzw. system mini one stop shop - MOSS, czyli mały punkt kompleksowej obsługi) –  dla kogo uproszczona procedura dla celów MOSS?
  • zakres przedmiotowy – usługi objęte specjalnymi zasadami rozliczania podatku
  • podstawowe zasady funkcjonowania MOSS (miejsce świadczenia usług ewidencjonowania)
  • deklaracje kwartalne w systemie MOSS
 4. Odwrotne obciążenie – nowe towary wrażliwe objęte odwrotnym obciążeniem, nowe wymogi dokumentacyjne dla podatników:
  • ograniczenie podmiotowego zakresu odwrotnego obciążenia - kto po zmianach będzie zobowiązany do wykazania odwrotnego obciążenia?
  • rozszerzenie listy towarów objętych odwrotnym obciążeniem 
  • nowe kwotowe limity dostaw towarów wrażliwych
  • nowe obowiązku dokumentacyjne  - wprowadzenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym
  • praktyczne problemy związane z instytucją odwrotnego obciążenia – prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania, odpowiedzialność nabywcy i sprzedawcy towarów wrażliwych w załącznika nr 11
 5. Nowe zasady ustalania proporcji z urzędami skarbowymi
  • nowy sposób określania wysokości podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, w przypadku wykonywania czynności spoza zakresu opodatkowania podatkiem VAT
  • nowa procedura uzgadniania zakresu odliczenia z naczelnikiem urzędu skarbowego
 6. Kasy rejestrujące po zmianach:
  • objęcie obowiązkiem ewidencjonowania niektórych rodzajów czynności bez względu na wysokość obrotów (m.in.  mechanicy samochodowi, lekarze, fryzjerzy, prawnicy, gastronomie)
  • likwidacja niektórych zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących (m.in. ze względu na ilość transakcji)
  • nowe zwolnienia przedmiotowe (sprzedaż środków trwałych a obowiązek nabycia kasy rejestrującej)
 7. Samochód w działalności gospodarczej podatnika - praktyczne problemy w VATm. in.:
  • kontrole organów podatkowych samochodów wykazanych na VAT-26,
  • błędy w ewidencji przebiegu pojazdu jako podstawa do zakwestionowania pełnego odliczenia,
  • jak prawidłowo skonstruować regulamin/procedurę wykluczającą możliwość użytku prywatnego pojazdów służbowych,
  • sprzedaż pojazdu a „wyrejestrowanie” z VAT-26,
  • jak liczyć termin na złożenie informacji vat-26 (zaliczki, opłaty rejestracyjne),
  • sankcje podatkowe i karnoskarbowe za „popełnienie użytku prywatnego” przez pracownika,
  • wydatki dotyczące pojazdów z pełnym i częściowym odliczeniem,
  • odpłatny wynajem dla pracowników a odliczenie podatku,
  • brak prawa do odliczenia przy kartach paliwowych,
  • „korekty samochodowe”
  • odliczenie od pojazdów demonstracyjnych,
  • wpływ odliczenia podatku VAT na koszty uzyskania przychodów,
  • najnowsze interpretacje podatkowe i wyjaśnienia Ministra Finansów
 8. Zmiany w opodatkowaniu usług finansowych i ubezpieczeniowych.
 9. Skutki zmian w Ordynacji podatkowej co do terminów wpłaty podatku – kiedy zapłacić podatek VAT lub dochodowy, gdy dzień zapłaty przypada na dzień wolny od pracy lub sobotę? Czy będziemy płacić wcześniej niż do tej pory?
 10. Podwójne odsetki od zaległości w podatku VAT (nawet ponad 20 % w skali roku! )
 11. Nowe zasady stosowania ulgi na złe długi pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 12. Korekta deklaracji a pisemne uzasadnienie przyczyn korekty – nowy wyjątek od zasady
 13. Jakie dokumenty należy przechowywać 10 lat? -  wydłużenie terminu przechowywania

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 14.10.2015, Katowice
 • 23.10.2015, Warszawa
 • 16.11.2015, Gdańsk
 • 17.11.2015, Poznań
 • 24.11.2015, Wrocław

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • przerwy kawowe i lunch
 • notes i długopis
 • certyfikat ukończenia szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (182.8 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu