Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Nowelizacja ustawy podatku od towarów i usług - VAT 2013

Podatek VAT - istotne zmiany w praktyce rozliczania podatku VAT

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ostatnimi zmianami w zakresie podatku od towarów i usług VAT Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników. Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. Powstawanie obowiązku podatkowego:
  • zasady prawidłowego określania daty dokonania dostawy towaru oraz daty wykonania usługi
  • warunki dostawy towaru / reguły INCOTERMS a określenie daty sprzedaży
  • usługi wykonywane częściowo, usługi dokumentowane protokołami zdawczo-odbiorczymi
  • usługi i dostawy towarów o charakterze ciągłym
  • świadczenia ciągłe a świadczenia jednorazowe z ustalonym harmonogramem płatności
  • zasady rozliczania sprzedaży wysyłkowej oraz sprzedaży internetowej
  • problemy z opodatkowaniem sprzedaży licencji
  • nowe zasady rozliczania usług budowlanych
  • nowe reguły ustalania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych
  • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu oraz usług o podobnym charakterze
  • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy mediów i usług komunalnych
  • usługi stałej obsługi prawnej i biurowej
  • nowe reguły powstawania obowiązku podatkowego w przypadku usług ochrony i dozoru, usług wykonywanych na zlecenie sądów i prokuratur, sprzedaży komisowej
  • nowa zasada rozpoznawania obowiązku podatkowego w przypadku usług finansowych zwolnionych z VAT
  • dostawa drukowanych książek i czasopism oraz usługi drukowania książek i czasopism a VAT
  • nowe zasady rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów
  • pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego
 2. Zasady określania podstawy opodatkowania:
  • definicja podstawy opodatkowania – pojęcie zapłaty (zapłata, kwota należna, kwota otrzymana)
  • dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze a VAT
  • problemy związane z likwidacją definicji obrotu z ustawy o VAT
  • konieczność wliczania kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego
  • podstawa opodatkowania w przypadku świadczeń nieodpłatnych
  • podstawa opodatkowania w przypadku wymiany barterowej oraz braku zapłaty
  • podstawa opodatkowania w przypadku stosowania opakowań zwrotnych
  • przerzucanie kosztów poniesionych w czyimś imieniu i na czyjąś rzecz
 3. Zasady korygowania faktur i ujmowania korekt w deklaracjach VAT:
  • katalog przypadków, gdy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie jest wymagane
  • korekta podatku należnego in minus w sytuacjach, gdy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej jest niemożliwe lub jest nadmiernie utrudnione
 4. Zasady stosowania zwolnień dla dostawy towarów używanych:
  • zwolnienie dla dostawy towarów używanych powyżej i poniżej 6 miesięcy
  • brak prawa do odliczenia jako przesłanka stosowania zwolnienia
  • wykorzystanie towaru a prawo do zwolnienia
  • zwolnienie z VAT w przypadku dostawy samochodów osobowych
 5. Zasady dotyczących rozliczania podatku naliczonego:
  • nowe reguły ustalania momentu powstania prawa do odliczenia
  • prawo do odliczenia a otrzymanie faktury
  • prawo do odliczenia a obowiązek podatkowy u sprzedawcy
  • przypadki, w których samo otrzymanie faktury spowoduje powstanie prawa do odliczenia
  • wątpliwości w kwestii możliwości korzystania z prawa do odliczenia w „dwóch kolejnych  okresach rozliczeniowych”
  • obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku nieotrzymania faktury
  • problematyczne schematy transakcji
 6. Świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników:
  • prezenty o małej wartości, próbki, drukowane materiały reklamowe i informacyjne
  • prezenty świąteczne, nagrody jubileuszowe
  • imprezy integracyjne, świadczenia motywacyjne na rzecz pracowników
  • świadczenia pro publico bono
 7. Transakcje międzynarodowe a VAT – problematyczne kwestie:
  • obowiązek podatkowy, dokumentacja
  • import / eksport usług – zasady rozliczenia i dokumentowania
  • kursy przeliczeniowe dla walut obcych
 8. Odliczaniu VAT od samochodów
  • definicja pojazdu samochodowego w ustawie o VAT i w Prawie o ruchu drogowym
  • sposób wykorzystania pojazdu
  • sposób wykorzystania pojazdu a zakres prawa do odliczenia
  • zmiana sposobu wykorzystania pojazdu a obowiązek / prawo korekty podatku naliczonego
  • typy pojazdów a zakres prawa do odliczenia
  • wydatki związane z użytkowaniem pojazdów firmowych a zakres prawa do odliczenia
  • szczególny status pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu
  • obowiązki formalne dotyczące wykazania odpowiedniego statusu pojazdu (dowód rejestracyjny, homologacja itp.)
  • obowiązek zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego o sposobie wykorzystania pojazdu
  • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
  • zasady opodatkowania - korzystania ze zwolnień przy sprzedaży pojazdu

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 21.11.2014, Katowice
 • 24.11.2014, Warszawa

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • wykłady i ćwiczenia
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • lunch, przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa, notes, długopis

*Cena szkolenia jest ceną netto, do podanej ceny należy doliczyć 23 % VAT

 


Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (182.8 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu