Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Nowelizacja ustawy podatku od towarów i usług - VAT 2013

Podatek VAT - istotne zmiany w praktyce rozliczania podatku VAT w 2016 roku

W 2016 roku wchodzi w życie wiele zmian w zakresie podatku od towarów i usług. Podatnicy obowiązani są określić kwotę podatku naliczonego przy zastosowaniu nowej proporcji. Samodzielnie muszą wybrać metodologię ustalania tej proporcji oraz określić zakres jej zastosowania w stosunku do faktur zakupu. Zmieni się właściwość organów podatkowych w sprawach deklaracji VAT-7 i zapłaty podatku. Poza tym od początku roku wszyscy podatnicy obowiązani są stosować nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K i VAT-7D, co wymaga istotnego dostosowania zasad prowadzenia ewidencji. Podwyższone są do 150% odsetki od zaległości z tytułu VAT.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w zakresie podatku od towarów i usług VAT. Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. Zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych
 2. Odliczenie podatku w przypadku wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych
 3. Cele wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej" oraz "cele inne niż działalność gospodarcza"
 4. Sposób określenia proporcji
 5. Odliczanie podatku w przypadku wydatków ponoszonych na nabycie nieruchomości wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów osobistych
 6. Określenie zasad postępowania w przypadku zmiany zakresu wykorzystania zakupionych towarów i usług
 7. Likwidacja stawki obniżonej dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej
 8. Wprowadzenie procedury podzielonej płatności
 9. Opodatkowanie prywatnego użytku firmowego auta również w przypadku, gdy podatnik odlicza 50 proc. VAT naliczonego
 10. Stawki VAT bez możliwości zmiany
 11. Uproszczenie warunków zwolnienia dostawy nieruchomości budynkowych
 12. Istotne zmiany w prawie do odliczenia VAT oraz zasady zwrotu VAT
 13. Rezygnacja z instytucji odwrotnego obciążenia w obrocie określonymi towarami
 14. Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe nabywcy jako zasada podstawowa
 15. Nowa czynność opodatkowana VAT, tj. uzyskanie korzyści podatkowej
 16. Zmiany w odliczeniu VAT od pojazdów
 17. Nowa przesłanka wyłączająca prawo do odliczenia
 18. Nowa instytucja, tj. "zasady rozliczania podatku" do akceptacji organu podatkowego
 19. Wyłączenie możliwości wnioskowania o interpretację indywidualną na gruncie VAT i utrata mocy interpretacji już wydanych
 20. Obowiązek informowania organów podatkowych o operacjach gospodarczych prowadzących do uzyskania korzyści podatkowej
 21. Zmiany w zakresie proporcjonalnego odliczeni
 22. Nowe terminy wystawiania faktur
 23. Sankcyjne zobowiązanie podatkowe w wysokości 30 proc. kwoty zaniżenia podatku należnego lub zawyżenia podatku naliczonego
 24. Wybrane zagadnienia w zakresie podatku VAT
  • odwrotne obciążenie vat czyli rozliczenie dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca - pułapki odliczania podatku naliczonego i podatku należnego
  • refakturowanie, nota czy element kalkulacyjny ceny - dylematy z zakresu art. 88 ustawy o VAT
  • w jakich okolicznościach urząd skarbowy może wydłużyć termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym?
  • walory dowodowe dokumentacji handlowej a stawka 0% vat
  • świadczenia na rzecz pracowników - pułapki rozliczania
  • samochód i jego eksploatacja przez pracowników firmy
  • terminy w umowach i na fakturach a data powstania obowiązku podatkowego
  • fakturowanie sprzedaży - skutki u sprzedawcy i kupującego
  • kursy walut w transakcjach krajowych i zagranicznych
  • korygowanie podatku należnego i naliczonego - pułapki rozliczania

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 22.11.2016, Wrocław
 • 23.11.2016, Warszawa
 • 24.11.2016, Katowice
 • 21.12.2016, Poznań

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • przerwy kawowe i lunch
 • notes i długopis
 • certyfikat ukończenia szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (182.8 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu