Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Nowelizacja ustawy podatku od towarów i usług - VAT 2013

Podatek VAT - istotne zmiany w praktyce rozliczania podatku VAT w 2014 roku

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ostatnimi zmianami w zakresie podatku od towarów i usług VAT Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników. Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. Podstawa opodatkowania w 2014 roku
  • rozszerzenie pojęcia podstawy opodatkowania
  • podstawa opodatkowania w transakcjach krajowych, WNT, WDT
  • zasady rozliczania opakowań zwrotnych – NOWOŚĆ
  • postawa opodatkowania a rabaty, upusty – problemy praktyczne stosowania
 2. Zmiany w zakresie fakturowania 
  • wprowadzenie zasad fakturowania z Rozporządzeń do Ustawy o VAT – skutki praktyczne
  • nowe dane faktury wystawianej w 2014 roku, w tym data faktury
  • NOWY MOMENT WYSTAWIENIA FAKTURY
  • zasady rozliczenia faktur korygujących według zmienionych zasad
  • faktura elektroniczna po zmianach
  • dokumenty uproszczone – ZASADY STOSOWANIA
 3. Odliczanie podatku VAT w 2014 roku - ZMIANA ZASAD:
  • zasady odliczania podatku naliczonego
  • konieczność korekty podatku naliczonego w przypadku braku faktury z tytułu WNT, importu usług – NOWE OGRANICZENIE
  • kwota odliczenia podatku VAT
  • zaliczka w WNT a odliczenie podatku VAT – NOWA ZASADA
  • import towarów a prawo do odliczenia podatku VAT
  • rozliczenie faktury korygującej in minus po stronie kupującego i sprzedającego – NOWE ZASADY
 4. Pozostałe zmiany obowiązujące od 2014 roku:
  • doprecyzowane pozostałych uregulowań Ustawy
  • zmiany w stawkach podatkowych – NOWE STAWKI

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (182.8 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu